INSTITUT KARATE-DO INDONESIA
Dojo 104 - Jakarta Selatan

Jumat, 23 September 2011

SHOTOKAN KATA


 1. Heian Shodan
 2. Heian Nidan
 3. Heian Sandan
 4. Heian Yodan
 5. Heian Godan
 6. Tekki Shodan
 7. Tekki Nidan
 8. Tekki Sandan
 9. Bassai Dai
 10. Bassai Sho
 11. Kanku Dai > Shitei Kata / Kata Wajib
 12. Kanku Sho
 13. Jion > Shitei Kata / Kata Wajib
 14. Empi
 15. Gankaku
 16. Jitte
 17. Hangetsu
 18. Sochin
 19. Chinte
 20. Jiin
 21. Wankan
 22. Unsu
 23. Nijushiho
 24. Meikyo
 25. Gojushiho Dai
 26. Gojushiho Sho

0 komentar: